FishBase References for Hanel, L. and J. Novák, 2000

Ref. No. Title
38227 Ceské názvy zivocichu V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) I., sliznatky (Myxini), mihule (Cephalaspidomorphi), paryby (Chondrichthyes).
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11