FishBase References for Hamman, K.C.D., 1981

Ref. No. Title
1667 Aspekte van die visbevolkingsdinamika van die Hendrik Verwoerddam met verwysing na die ontwikkeling van 'n vissery bestuursplan.
FishBase
Back to top
cfm script by eagbayani, 17.01.06 ,  php script by cmilitante, 29/03/11 ,  last modified by cmilitante, 29/03/11